ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΗILUX YN65 CMT006 AISIN 341035250