ΠΛΑΤΩ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΤRASNSPORTER BUS 022141025E II LUK 121000110