ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΚΙΑ SEPHIA 1,5 1,6 CC ->10/1997 ASCO KK004B