ΔΙΣΚΟΣ SWIFT 1,0CC 1989 2240002020 SUZUKI 2240050X00