ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΤRΑΝSIT 2,5 DIESEL ΕΩΣ 3/2000 624127200 LUK